DSSGear har samlet noen av de beste Standard skytterene i Norge og dannet ett IPSC Standard team for 2018/19

Målsetningen er å samarbeide med treningsopplegg og jobbe sammen under konkurranser.

Teamet vil bestå av Per A. Hansen, Frede Stenslie, Frans R. Aubert og Ben Øye

DSSGear gleder seg til å jobbe med dette prosjektet de neste årene!